Producenci

Statystyki

Products stats:
1587
Categories stats:
303
New products stats:
0
On sale stats:
0

Artykuły

Informacja

Acrobat MZ 69 WG 1kg. Basf

Grzybobójcze i Bakteriobójcze (Fungicydy)
84
PLN
Acrobat MZ 69 WG 1kg. Basf
Cena: 84,00 zł
Cena netto: 77,78 zł
szt.
Ocena:
(Ilość ocen: 3)
Kod produktu:

944

Producent:
-
I OPIS DZIAŁANIA
Acrobat MZ 69 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul przeznaczony do
sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania
zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie ziemniaka przeciwko zarazie ziemniaka i
alternariozie oraz roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ZIEMNIAK
Alternarioza.
Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo na plantacjach odmian wrażliwych lub w momencie
pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach, zabiegi wykonywać
co 7-10 dni przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
-zaraza ziemniaka.
Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych.
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
- na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w rzędach,
- na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na
odmianach wczesnych.
Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni. Krótszy odstęp między zabiegami stosować w
warunkach większego zagrożenia chorobą oraz na odmianach bardziej wrażliwych na zarazę,
przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
2. POMIDOR W GRUNCIE
Zaraza ziemniaka.
Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.
2
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu choroby na wczesnych
odmianach ziemniaka w danym rejonie co 7 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do
innych grup chemicznych.
3. POMIDOR POD OSŁONAMI
Zaraza ziemniaka.
Zalecane stężenie: 0,3% (300 g środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość wody: 120 l na 1000 m2 powierzchni uprawy.
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu
pierwszych objawów tej choroby na ziemniakach wczesnych w danym rejonie.
Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym w odstępach co 7-10 dni, przemiennie
z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
4. OGOREK W GRUNCIE
Mączniak rzekomy dyniowatych.
Zalecana dawka: 2-3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Wielkość dawki dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia oraz nasilenia choroby.
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów
choroby na plantacjach w danym rejonie w odstępach co 7-10 dni, przemiennie
z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Uwaga: W sezonie wegetacyjnym wykonać nie więcej niż 3 zabiegi.
5. CEBULA
Mączniak rzekomy cebuli.
Zalecana dawka: 2-2,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Wielkość dawki dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia oraz nasilenia choroby.
Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na
cebuli nasiennej lub dymce w danym rejonie. Środek stosować 2-3 razy w sezonie
wegetacyjnym w odstępach co 7 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup
chemicznych.
3
III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji.
Ogórek - 3 dni
Pomidor - 7 dni
Cebula- 14 dni
Ziemniak - 14 dni
IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT
Okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY.
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym
mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym
mieszadłem.
Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
4
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć wodą z mydłem.
W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem.
W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą, przy szeroko
otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Dział sprzedaży:

tel. 507 849 111

retip24@home.pl

Godziny otwarcia

Pon - Pt 8:00 - 16:00UA-38321934-1
Sklep internetowy od home.pl