Producenci

Statystyki

Produktów:
1587
Kategorii:
303
Nowości:
0
Promocje:
0

Artykuły

Informacja

Adengo 315 SC 5 l Bayer

Środki chwastobójcze (Herbicydy)
2155
PLN
Adengo 315 SC 5 l Bayer
Cena: 2 155,00 zł
Cena netto: 1 752,03 zł
szt.
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Kod produktu:

5212

Producent:
-

Adengo 315 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą. Stosowany doglebowo lub krótko po wschodach rośliny uprawnej,
przeznaczony do zwalczania chwastów prosowatych (chwastnica, włośnice) i jednorocznych
chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.
Zawiera 2 wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne z różnych grup chemicznych.
Tienkarbazon metylu jest inhibitorem syntazy acetylomleczanowej (ALS) blokującej
aktywność określonego enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co
w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie
wzrostu i rozwoju roślin.
Izoksaflutol jest inhibitorem syntezy barwników fotoaktywnych, która powoduje zamieranie
chloroplastów w komórkach roślin.
Środek działa systemicznie, pobierany jest zarówno poprzez korzenie a w stosowaniu
powschodowym również przez łodygi i liście kiełkujących chwastów. Preparat jest szybko
transportowany w całej rośliny. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub krótko po
wschodach bieleją, przestają rosnąć i zamierają.
Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja wysokiej aktywności środka w glebie oraz pozwala na
utrzymanie jego aktywności w możliwie długim okresie czasu. W warunkach suszy
skuteczność środka może być znacznie ograniczona w wyniku braku możliwości przedostania
się substancji aktywnej do systemu korzeniowego chwastów. Środek jest przeznaczony do
stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Chwasty wrażliwe np. : chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest
ptasi, rumian pospolity, samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion),
szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnice.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
kukurydza
Rośliny kukurydzy opryskiwać:
− po siewie ale przed wschodami
− po wschodach, w fazie 1-2liści
Zalecana dawka: 0,33-0,44 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Preparat stosować jeden raz w sezonie.
UWAGI:
1. Wyższą zalecaną dawkę środka należy stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz
na glebach cięższych.
Etykieta - instrukcja stosowania Adengo 315 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
2. W przypadku konieczności zwalczania rdestów, przytulii czepnej i jasnoty purpurowej
zaleca się stosować dawkę wyższą 0,44 l/ha.
3. Środek można stosować także w systemie uproszczonej uprawy gleby. Nie wymaga
wymieszania z glebą, nie rozkłada się na świetle, nie ulatnia się.
4. W przypadku wystąpienia silnych opadów po wykonaniu zabiegu może wystąpić
przejściowe bielenie blaszek liściowych kukurydzy. Objawy te szybko mijają i nie mają
wpływu na plon.
5. Po zastosowaniu środka nie wykonywać mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.
6. W przypadku suszy skuteczność środka może ulec obniżeniu wskutek braku możliwości
przedostania się substancji aktywnej do systemu korzeniowego chwastów.
PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować na glebach silnie zasadowych (o pH powyżej 7,5), piaszczystych,
torfowych o nieregularnych stosunkach wodnych oraz w przypadku widocznych
niedoborów składników pokarmowych mogących prowadzić do zaburzeń we wzroście
i rozwoju kukurydzy.
2. Środka nie stosować w rodach hodowlanych kukurydzy nasiennej i w kukurydzy
cukrowej.
3. Środka nie należy stosować w temperaturze poniżej 8ºC oraz w przypadku spodziewanych
przymrozków lub w warunkach panującej bądź spodziewanej suszy.
4. Nie przetrzymywać cieczy roboczej w zbiorniku opryskiwacza i nie używać jej do
ponownego opryskiwania.
5. Środka nie mieszać z innymi preparatami, nawozami i dodatkami wspomagającymi.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenie dla roślin
uprawianych następczo.
Po zbiorach kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu
wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin
przez przymrozki, choroby lub szkodniki), na tym samym polu po wykonaniu orki na
głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT i PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Zawartością opakowania przed użyciem wielokrotnie wstrząsnąć do chwili, gdy
w opakowaniu pojawi się jednorodna zawiesina
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
Etykieta - instrukcja stosowania Adengo 315 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej objętości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed
ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku
opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC
i nie wyższej niż 30ºC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
− Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
− Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
− Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
plantacje roślin uprawnych
− Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych
i uwrociach.
− Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
− W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
− Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
− Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
− Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
− Zabrania się spalania opakowań po środkach ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
Etykieta - instrukcja stosowania Adengo 315 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej
wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów – 17 866 40 25
Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45
Lublin – 81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09
Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54
Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Dział sprzedaży:

tel. 507 849 111

retip24@home.pl

Godziny otwarcia

Pon - Pt 8:00 - 16:00UA-38321934-1
Sklep internetowy od home.pl