Producenci

Statystyki

Produktów:
1587
Kategorii:
303
Nowości:
0
Promocje:
0

Artykuły

Informacja

Agil-S 100 EC 1l Makhteshim

Środki chwastobójcze (Herbicydy)
107
PLN
Agil-S 100 EC 1l Makhteshim
Cena: 107,00 zł
Cena netto: 99,07 zł
szt.
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Kod produktu:

954

Producent:
-

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po wschodach) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych, szkółkach i uprawach leśnych w okresie wegetacji oraz do zwalczania perzu właściwego w zespole uprawek pożniwnych.

Środek wykazuje działanie układowe, pobierany jest bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin.

Efekt działania środka widoczny jest już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się żółknięciem, a następnie zamieraniem najmłodszych liści.

Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.

Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, życice.

Chwasty odporne np: wszystkie rośliny dwuliścienne.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny rolnicze, warzywne, sadownicze, leśne.

Środek stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów:

a) do zwalczania chwastów jednorocznych (chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy i inne) od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia w dawce: 0,6-0,8 l/ha.

b) do zwalczania samosiewów zbóż w dawce: 0,5-0,7 l/ha, w okresie od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia 0,5 l/ha, w okresie od pełni krzewienia do fazy strzelania w źdźbło

0,7 l/ha.

c) do zwalczania perzu, gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) w dawce 1,25-1,5 l/ha.

Agil 100 EC do zwalczania perzu można stosować w dawkach dzielonych - 2x0,6 l/ha w odstępie 12 dni.

1. ROŚLINY ROLNICZE

A) ZESPÓŁ UPRAWEK POŻNIWNYCH (ZWALCZANIE PERZU)

Zabieg wykonuje się po sprzęcie przedplonów, gdy rozłogi perzu pocięte w trakcie uprawy

mechanicznej powschodziły i osiągnęły wysokość 15-20 cm. Pierwszą uprawę mechaniczną można wykonać po upływie miesiąca od zastosowania środka, a siew roślin jednoliściennych (np. zbóż), nie wcześniej niż w 6 tygodni po zabiegu.

B) ZIEMNIAK

Opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach ziemniaka, lecz przed zakryciem międzyrzędzi).

C) BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY (plantacje produkcyjne).

Opryskiwać, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi.

UWAGI:

1. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni

przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się ponownie).

2. Do jednoczesnego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych

Agil 100 EC można stosować w mieszaninie ze środkiem Betanal 160 EC lub

Betanal Progress AM 180 EC w dawkach i terminach zgodnych z zaleceniami stosowania tych środków, przestrzegając wszystkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykietach- instrukcjach ich stosowania.

C) BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY (PLANTACJE NASIENNE)

Opryskiwać po wytworzeniu się pierwszej rozety do chwili, gdy pędy nasienne osiągną wysokość 10-15 cm.

D) RZEPAK OZIMY

Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż do początku fazy strzelania rzepaku w pędy.

E) BOBIK, GROCH JADALNY NA SUCHE NASIONA

Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez roślinę uprawną 2-3 liści, w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów.

2. ROŚLINY WARZYWNE A) BURAK ĆWIKŁOWY

Opryskiwać gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy rośliny

zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi.

Nie stosować na rośliny przeznaczone na botwinę.

B) BÓB, GROCH ZIELONY

Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści

(w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów).

C) CEBULA

Cebulę z siewu opryskiwać od fazy 1-2 liści właściwych, Plantacje nasienne opryskiwać po

wschodach do chwili, gdy pędy nasienne osiągnęły wysokość 10-15 cm.

D) KAPUSTA GŁOWIASTA (BIAŁA, CZERWONA), KAPUSTA WŁOSKA, KAPUSTA BRUKSELSKA

Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych.

E) MARCHEW, PIETRUSZKA

Opryskiwać od fazy dwóch liści rośliny uprawnej.

F) SELER

Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów.

G) POMIDOR (Z ROZSADY)

Opryskiwać po przyjęciu się rozsady, np w 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady.

H) OGÓREK

Opryskiwać po wschodach chwastów, od fazy trzech liści rośliny uprawnej.

Nie stosować dawki wyższej niż 0,8 l/ha.

Środka nie stosować później niż na 14 dni przed pierwszym zbiorem.

I) FASOLA

Opryskiwać po wschodach fasoli, od pierwszej pary potrójnych liści.

3. ROŚLINY SADOWNICZA

A) ROŚLINY JAGODOWE (AGREST, PORZECZKI, TRUSKAWKA, MALINA) B) SADY (DRZEWA OWOCOWE) I SZKÓŁKI

Opryskiwać przed kwitnieniem lub po zbiorze owoców.

4. LEŚNICTWO.

A) SZKÓŁKI LEŚNE (OD WYSIEWU DO 3 LAT PO WYSIEWIE).

Środek stosować wiosną po wschodach chwastów jednoliściennych.

Zalecana dawka: 0,5-1,5 l/ha.

B) UPRAWY LEŚNE (OD POSADZENIA SADZONEK DO 4 LAT PO POSADENIU)

Środek stosować wiosną po wschodach chwastów jednoliściennych.

Zalecana dawka: 0,5-1,5 l/ha.

UWAGA!

W uprawach leśnych do zwalczania szczególnie uciążliwych chwastów takich jak trzcinnik

piaskowy (Calamagrostis epigeios) oraz mietlica pospolita (Agrostis vulgaris), które są w zaawansowanych fazach rozwoju środek można zastosować w dawce 4 do 6 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

III NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Agil 100 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) można uprawiać rośliny dwuliścienne lub rośliny, do odchwaszczania których zaleca się środek.

IV PRZECIWWSKAZANIA

1. Nie stosować środka podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, zwłaszcza rośliny jednoliścienne (np. kukurydza, zboża).

2. Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po zastosowaniu środka Agil 100 EC.

3. Po zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy mechanicznej.

4. Nie stosować środka podczas długotrwałej suszy lub w temperaturze powietrza przekraczającej 27ºC.

5. W czasie opryskiwania nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ

Okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

VI OKRES KARENCJI

Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

Cebula - 30 DNI

Ziemniak - 40 DNI

Groch - 45 DNI

Bobik, bób - 50 DNI

Rzepak - 42 DNI

Burak, kapusta, fasola, marchew, pietruszka, seler - 28 DNI

Truskawka - 21 DNI Pomidor, ogórek - 14 DNI Runo leśne - 50 DNI

Agrest, porzeczka, truskawka, malina, drzewa owocowe – NIE DOTYCZY VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VIII PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC. Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

- Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

X ANTIDOTUM:

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

XI POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów –(0-17) 866-40-25

Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec –(0-32) 266-11-45

Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów –(0-14) 631-54-09

Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa –(0-22) 619-66-54

Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Dział sprzedaży:

tel. 507 849 111

retip24@home.pl

Godziny otwarcia

Pon - Pt 8:00 - 16:00UA-38321934-1
Sklep internetowy od home.pl