Producenci

Statystyki

Produktów:
1597
Kategorii:
303
Nowości:
2
Promocje:
0

Artykuły

Informacja

Glean Strong 54 WG 120g DuPont

Środki chwastobójcze (Herbicydy)
78
PLN
Glean Strong 54 WG 120g DuPont
Cena: 78,00 zł
Cena netto: 72,22 zł
szt.
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Kod produktu:

5352

Producent:
-

DZIAŁANIE NA CHWASTY

DuPont Glean Strong 54 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym,

pobieranym poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczanym w całej roślinie.

Wzrost chwastów zostaje zahamowany 6 godzin po zastosowaniu środka. Działanie środka

rozpoczyna się w stożkach wzrostu, które żółkną w przeciągu kilku dni. Następnie liście

chwastów stają się białe, brązowe lub zasychają i chwasty zostają zniszczone od 1 do 3

tygodni po zastosowaniu środka (w zależności od gatunku chwastu i warunków

środowiskowych). Środek zwalcza również chwasty z rodziny kapustowatych (zgodnie z listą

poniżej) będące wektorami sprawcy kiły kapusty.

Środek stosować na młode, szybko rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przy

przewadze zachwaszczenia miotłą zbożową zabieg wykonać najlepiej przed wschodami lub

po wschodach miotły, do fazy trzech liści właściwych. Gdy na polu przeważa przytulia

czepna opryskiwać po wschodach chwastu, do fazy dwóch okółków przytuli czepnej.

 

Chwasty wrażliwe:

bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,

jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mlecz polny,

niezapominajka polna, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy,

przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik

pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe:

wiechlina roczna.

Chwasty średnioodporne:

chaber bławatek, ostrożeń polny, perz właściwy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 120 g/ha

Termin stosowania:

Zabieg wykonać jesienią.

a) W przypadku pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta środek stosować:

po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH00)

lub

po wschodach - od początku fazy pierwszego liścia zboża, do końca fazy krzewienia

(BBCH 11 - 29)

b) W przypadku jęczmienia ozimego środek stosować po wschodach - od początku fazy

pierwszego liścia zboża, do końca fazy krzewienia (BBCH 11 - 29).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Po zastosowaniu środka DuPont Glean Strong 54 WG roślinami następczymi mogą być po

upływie:

9 miesięcy - wyłącznie zboża oraz rzepak ozimy,

16 miesięcy - pozostałe rośliny z wyjątkiem buraków i lucerny,

24 miesięcy - można uprawiać wszystkie rośliny.

Przed siewem lub sadzeniem rośliny następczej zaleca się wykonanie orki.

Nie zaleca się uprawy warzyw, roślin ozdobnych, cebulowych, krzewów i drzew po

zastosowaniu środka DuPont Glean Strong 54 WG.

W przypadku konieczności likwidacji plantacji traktowanej środkiem DuPont Glean Strong

54 WG, po wykonaniu orki można uprawiać wyłącznie pszenicę jarą i jęczmień jary.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Nie stosować w rejonach, gdzie uprawa jęczmienia ozimego obarczona jest dużym
ryzykiem wymarznięć.
2. W celu obniżenia ryzyka wystąpienia odporności należy stosować zalecenia Integrowanej
Ochrony Roślin uwzględniające dane historyczne dotyczące uprawy na danym polu tj.
stosowania herbicydów, płodozmianu, sposobu uprawy itp.
3. Niekorzystny dla działania środka przebieg pogody (łagodna zima bez mrozów o dużej
ilości opadów) może spowodować potrzebę dodatkowego zwalczania niektórych
chwastów wiosną np. przytulii czepnej.
4. Deszcz wcześniej niż 2 godziny po zabiegu może obniżyć skuteczność działania środka.
5. W warunkach sprzyjających silnemu pobieraniu i/lub stresu niektóre odmiany roślin
chronionych mogą reagować przejściową zmianą koloru, która nie ma wpływu na plon.
6. Środka nie stosować:w temperaturze (mierzonej przy gruncie) powyżej 20oC lub/i w okresie dużego
nasłonecznienia,
− gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17oC i przewiduje się
taką amplitudę do tygodnia po zabiegu,
− na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie
wapnem typu tlenkowego,
− w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych,
− przed i w trakcie przymrozku,
− na rośliny mokre od deszczu lub rosy,
− na zamarzniętą lub pokrytą śniegiem powierzchnię pola,
− na plantacjach roślin chorych, osłabionych przez szkodniki, mróz, nadmiar wilgoci,
suszę, niedobór składników mineralnych lub inne czynniki powodujące osłabienie
wzrostu. Stosowanie na glebach bardzo lekkich zwiększa negatywny wpływ ww.
czynników.
7. Podczas stosowania środka nie dopuszczać do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania jej na stykach pasów
i uwrociach,
− wylewania resztek cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia sprzętu w miejscach
zasięgu korzeni roślin.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Sprawdzić czystość opryskiwacza. Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej
dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek odmierzyć załączoną do opakowania
wyskalowaną miarką (co 5 gramów). Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego potrzebną ilością wody, z włączonym mieszadłem. Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową.
Podczas pracy zaleca się ciągłe mieszanie cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza.
Przy sporządzaniu mieszanin - herbicyd towarzyszący dodawać do zbiornika wypełnionego
do połowy wcześniej sporządzoną cieczą użytkową środka DuPont Glean Strong 54 WG
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając.
Przy sporządzaniu mieszanin środków stosować wszelkie zalecenia i przeciwwskazania oraz
środki ostrożności obowiązujące dla herbicydu wchodzącego w skład mieszaniny.
Ciecz użytkową środka sporządzać bezpośrednio przed zastosowaniem.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane, zgodnie z podanym poniżej sposobem:
- Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza
i ponownie opróżnić.w temperaturze (mierzonej przy gruncie) powyżej 20oC lub/i w okresie dużego
nasłonecznienia,
− gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17oC i przewiduje się
taką amplitudę do tygodnia po zabiegu,
− na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie
wapnem typu tlenkowego,
− w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych,
− przed i w trakcie przymrozku,
− na rośliny mokre od deszczu lub rosy,
− na zamarzniętą lub pokrytą śniegiem powierzchnię pola,
− na plantacjach roślin chorych, osłabionych przez szkodniki, mróz, nadmiar wilgoci,
suszę, niedobór składników mineralnych lub inne czynniki powodujące osłabienie
wzrostu. Stosowanie na glebach bardzo lekkich zwiększa negatywny wpływ ww.
czynników.
7. Podczas stosowania środka nie dopuszczać do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania jej na stykach pasów
i uwrociach,
− wylewania resztek cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia sprzętu w miejscach
zasięgu korzeni roślin.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Sprawdzić czystość opryskiwacza. Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej
dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek odmierzyć załączoną do opakowania
wyskalowaną miarką (co 5 gramów). Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego potrzebną ilością wody, z włączonym mieszadłem. Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową.
Podczas pracy zaleca się ciągłe mieszanie cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza.
Przy sporządzaniu mieszanin - herbicyd towarzyszący dodawać do zbiornika wypełnionego
do połowy wcześniej sporządzoną cieczą użytkową środka DuPont Glean Strong 54 WG
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając.
Przy sporządzaniu mieszanin środków stosować wszelkie zalecenia i przeciwwskazania oraz
środki ostrożności obowiązujące dla herbicydu wchodzącego w skład mieszaniny.
Ciecz użytkową środka sporządzać bezpośrednio przed zastosowaniem.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane, zgodnie z podanym poniżej sposobem:
- Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza
i ponownie opróżnić.

w temperaturze (mierzonej przy gruncie) powyżej 20oC lub/i w okresie dużego
nasłonecznienia,
− gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17oC i przewiduje się
taką amplitudę do tygodnia po zabiegu,
− na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie
wapnem typu tlenkowego,
− w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych,
− przed i w trakcie przymrozku,
− na rośliny mokre od deszczu lub rosy,
− na zamarzniętą lub pokrytą śniegiem powierzchnię pola,
− na plantacjach roślin chorych, osłabionych przez szkodniki, mróz, nadmiar wilgoci,
suszę, niedobór składników mineralnych lub inne czynniki powodujące osłabienie
wzrostu. Stosowanie na glebach bardzo lekkich zwiększa negatywny wpływ ww.
czynników.
7. Podczas stosowania środka nie dopuszczać do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania jej na stykach pasów
i uwrociach,
− wylewania resztek cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia sprzętu w miejscach
zasięgu korzeni roślin.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Sprawdzić czystość opryskiwacza. Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej
dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek odmierzyć załączoną do opakowania
wyskalowaną miarką (co 5 gramów). Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego potrzebną ilością wody, z włączonym mieszadłem. Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową.
Podczas pracy zaleca się ciągłe mieszanie cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza.
Przy sporządzaniu mieszanin - herbicyd towarzyszący dodawać do zbiornika wypełnionego
do połowy wcześniej sporządzoną cieczą użytkową środka DuPont Glean Strong 54 WG
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając.
Przy sporządzaniu mieszanin środków stosować wszelkie zalecenia i przeciwwskazania oraz
środki ostrożności obowiązujące dla herbicydu wchodzącego w skład mieszaniny.
Ciecz użytkową środka sporządzać bezpośrednio przed zastosowaniem.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane, zgodnie z podanym poniżej sposobem:
- Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza
i ponownie opróżnić.

Napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy
i płukać co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem.
- Części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze
środka do mycia opryskiwaczy.
Ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Zanieczyszczona skórę przemyć dużą ilością wody.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
− 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni gleby lub
roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Roślin korzeniowych nie wolno wysadzać/wysiewać przez 150 dni.
Dodatkowo, należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Dział sprzedaży:
Konrad Grelewicz

tel. 507 849 111

retip24@home.pl

Godziny otwarcia

Pon - Pt 8:00 - 16:00UA-38321934-1
Click Shop | Hosting home.pl