Producenci

Statystyki

Produktów:
1594
Kategorii:
303
Nowości:
0
Promocje:
0

Artykuły

Informacja

Marker 360 SL 1 L

Środki chwastobójcze (Herbicydy)
21
PLN
Marker 360 SL 1 L
Marker 360 SL  1 L
Cena: 21,00 zł
Cena netto: 20,00 zł
szt.
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Kod produktu:

19458

Producent:
ADAMA

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w uprawie jabłoni i porzeczki czarnej, na torach kolejowych i innych terenach nie użytkowanych rolniczo, oraz do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych.

Marker360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

 

Zawartość substancji aktywnej:

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów)w postaci soli izopropyloaminowej -360 gw1 litrze.

 

Chwasty wrażliwe np.:

- w dawce 2 l/ha* np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.

- w dawce 3-5 l/ha np.: bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna.

- w dawce 5-6,25 l/ha np.: bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny.

Chwasty średnio wrażliwe:

- w dawce 5-6,25 l/ha: wierzbownica gruczołowata

Chwasty odporne np.: skrzyp polny.

*Dotyczy chwastów w fazie siewki

 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

 

Pola uprawne.

 

Uwaga

Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, natomiast jeżeli na polu jest przewaga innych gatunków chwastów dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków chwastów.

 

A. Wiosną przed siewem lub sadzeniem roślin, w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.

W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej10 cm. Chwasty jednoroczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej5 cmwysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.

Marker360 SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

 

Uwaga:

Aby uzyskać wysoką skuteczność zwalczania perzu nie wykonywać wiosną uprawy roli lub ograniczyć ją do włókowania.

 

B. Wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczania wschodzących chwastów w uprawie:

 

ZIEMNIAK

Środek stosować na glebach średnio zwięzłych. Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków.

Zalecana dawka: 2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

 

Uwaga:

Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

 

BURAK CUKROWY

Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami buraka cukrowego.

Zalecana dawka: 2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

 

Uwagi:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych;

2. Nasiona buraków cukrowych wysiewać na głębokość nie mniejszą niż2 cm;

3. Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

 

CEBULA, MARCHEW, PIETRUSZKA, POR (z siewu).

Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej

Zalecana dawka: 2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

 

Uwagi:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.

2. Nasiona marchwi, pietruszki, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż2 cm.

 

C. Przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczenia perzu właściwego i innych chwastów oraz ułatwienia zbioru.

 

PSZENICA OZIMA, ŻYTO, PSZENŻYTO, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY

Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, tj. na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Zalecana dawka: 4 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

lub

Marker360 SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

 

Uwagi:

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem,

2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

 

Przeciwwskazania

1. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.

2. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

 

RZEPAK OZIMY

Środek stosować, gdy wilgotność nasion /mierzona wilgotnościomierzem/ wynosi poniżej 30 %.W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Zalecana dawka: 4 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

lub

Marker360 SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

 

Uwagi:

1. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór przeprowadzać po upływie 7 dni od zabiegu.

2. Nie stosować na plantacjach nasiennych

 

D. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.

Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cmi wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny być mieć co najmniej5 cmwysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Zalecana dawka: 5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Środek można stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) w dawce:

Marker360 SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

 

Uwaga:

Używając rozpylacze umożliwiające opryskiwanie drobnokropliste można zastosować

obniżone dawki środka i wody.

Zalecana dawka: 3 l/ha

Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha.

 

E. Rośliny sadownicze

Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.

 

CZARNA PORZECZKA

Zalecana dawka: 3-6 l/ha

 

JABŁOŃ

 

Zalecana dawka: 2-6 l/ha

 

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

 

F. Likwidacja ugorów i odłogów.

Termin zabiegów:

wiosną - w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania

jesienią - w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych i siewów,

na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.

Zalecane dawki:

Marker360 SL 2-5 l/ha

 

Uwaga:

W jesiennym terminie zabiegu stosować wyższe dawki środka Marker360 SL (3-5 l/ha).

 

G. Tereny nie użytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe).

Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego. Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków. Stosować dowolną aparaturę naziemną. W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową o stężeniu 2 % (0,2 lśrodka w10 litrachwody).

Zalecana dawka: 3-5 l/ha

 

TORY KOLEJOWE

Środek stosować do odchwaszczania torów z podkładami drewnianymi i betonowymi oraz urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

Zalecana dawka: 5 l/ha,

Środek stosować ściśle według procedury Dyrekcji Generalnej PKP-Naczelnego Zarządu Utrzymania Kolei zgodnie z przyjętym zakresem rejestracji.

Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie średniokropliste.

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu gdzie stosowano Marker360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

 

PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:

· przed wschodami chwastów,

· na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

· na rośliny mokre,

· przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po

· opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).

· w mieszankach z innymi niż wymienione herbicydami, środkami zwiększającymi

· przyczepność lub przeciwpieniącymi.

· podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej

 

OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: ziemniak, burak cukrowy, cebula, marchew, pietruszka, por (z siewu), pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, rzepak ozimy, czarna porzeczka, jabłoń: NIE DOTYCZY

 

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Dział sprzedaży:

tel. 507 849 111

retip24@home.pl

Godziny otwarcia

Pon - Pt 8:00 - 16:00UA-38321934-1
Sklep internetowy od home.pl